Saturday, October 18, 2008

Scuola pubblica, la profezia di Calamandrei

Ci siano pure scuole di partito o scuole di chiesa. Ma lo Stato le deve sorvegliare, le deve regolare; le deve tenere nei loro limiti e deve riuscire a far meglio di loro. La scuola di Stato, insomma, deve essere una garanzia, perché non si scivoli in quello che sarebbe la fine della scuola e forse la fine della democrazia e della libertà, cioè nella scuola di partito.

Come si fa a istituire in un paese la scuola di partito? Si può fare in due modi. Uno è quello del totalitarismo aperto, confessato. Lo abbiamo esperimentato, ahimè. Credo che tutti qui ve ne ricordiate, quantunque molta gente non se ne ricordi più. Lo abbiamo sperimentato sotto il fascismo. Tutte le scuole diventano scuole di Stato: la scuola privata non è più permessa, ma lo Stato diventa un partito e quindi tutte le scuole sono scuole di Stato, ma per questo sono anche scuole di partito.

Ma c'è un'altra forma per arrivare a trasformare la scuola di Stato in scuola di partito o di setta. Il totalitarismo subdolo, indiretto, torpido, come certe polmoniti torpide che vengono senza febbre, ma che sono pericolosissime... Facciamo l'ipotesi, così astrattamente, che ci sia un partito al potere, un partito dominante, il quale però formalmente vuole rispettare la Costituzione, non la vuole violare in sostanza. Non vuol fare la marcia su Roma e trasformare l'aula in alloggiamento per i manipoli; ma vuol istituire, senza parere, una larvata dittatura. Allora, che cosa fare per impadronirsi delle scuole e per trasformare le scuole di Stato in scuole di partito?

Si accorge che le scuole di Stato hanno il difetto di essere imparziali. C'è una certa resistenza; in quelle scuole c'è sempre, perfino sotto il fascismo c'è stata. Allora, il partito dominante segue un'altra strada (è tutta un'ipotesi teorica, intendiamoci). Comincia a trascurare le scuole pubbliche, a screditarle, ad impoverirle. Lascia che si anemizzino e comincia a favorire le scuole private. Non tutte le scuole private. Le scuole del suo partito, di quel partito. Ed allora tutte le cure cominciano ad andare a queste scuole private. Cure di denaro e di privilegi. Si comincia persino a consigliare i ragazzi ad andare a queste scuole, perché in fondo sono migliori si dice di quelle di Stato. E magari si danno dei premi, come ora vi dirò, o si propone di dare dei premi a quei cittadini che saranno disposti a mandare i loro figlioli invece che alle scuole pubbliche alle scuole private. A "quelle" scuole private. Gli esami sono più facili, si studia meno e si riesce meglio. Così la scuola privata diventa una scuola privilegiata.

Il partito dominante, non potendo trasformare apertamente le scuole di Stato in scuole di partito, manda in malora le scuole di Stato per dare la prevalenza alle sue scuole private. Attenzione, amici, in questo convegno questo è il punto che bisogna discutere. Attenzione, questa è la ricetta. Bisogna tener d'occhio i cuochi di questa bassa cucina. L'operazione si fa in tre modi: ve l'ho già detto: rovinare le scuole di Stato. Lasciare che vadano in malora. Impoverire i loro bilanci. Ignorare i loro bisogni. Attenuare la sorveglianza e il controllo sulle scuole private. Non controllarne la serietà. Lasciare che vi insegnino insegnanti che non hanno i titoli minimi per insegnare. Lasciare che gli esami siano burlette. Dare alle scuole private denaro pubblico. Questo è il punto. Dare alle scuole private denaro pubblico".

Piero Calamandrei - discorso pronunciato al III Congresso in difesa della Scuola nazionale a Roma l'11 febbraio 1950
Pubblicato nella rivista Scuola democratica, 20 marzo 1950.

3 comments:

andrè said...

agghiacciante

EagleIt said...

ho letto lo stesso post da cristiana (wordwrite.wordpress.org) ed ho trovato quanto scrivi piu che agghiacciante... e allora, che facciamo?

Anonymous said...

Family G je to, čo je reklama a marketing sú dve rôzne otázky, ktoré majú odpovede, ktoré sa neprekrývajú. Marketing je anglické slovo, ale teraz plne integrovaná do našej spoločnej reči, ak budeme používať Google preklad je potom preložený do marketing je marketing a potom na trh na trh: Ja hovorím rozhodne znie lepšie marketing, ako na trh, tak marketing je všetko, čo sa týka uvádzanie na trh výrobku alebo služby, reklamné namiesto toho ide o niečo publikovať a je jedným z mnohých aspektov marketingu. K dispozícii je teda, ako sme videli, podstatný rozdiel medzi marketingom a reklamou.

Marketing vykonáva Family G je štúdia o trhu, kde idete do práce, súperovi a ceny výrobku a jeho propagáciu. Každý výrobok a služba má svoj vlastný tvorbu, ktorá začína so základnou myšlienkou, Family G ktorá zahŕňa jeho dokončenie, takže to môže veľmi dobre byť schopný splniť svoje ciele, štúdium konkurencia tak, že hodnota za peniaze nie nevýhodné, a potom reklamu a distribúciu. Reklama a distribúcie sú dva rôzne aspekty marketingu navzájom: prvá sa zaoberá poznať objekt v pochybnosť, zatiaľ čo druhá sa týka skutočného predaja môže dôjsť niekoľkými spôsobmi.

Ak je FamilyG správne pochopenie potrieb existujúceho výrobku na trhu je veľmi dôležitý prvý krok v marketingového plánu, predaj je posledný krok a je najdôležitejší moment, pretože to je miesto, kde vidíme výsledky, či už pozitívny alebo negatívny byť. Predaj môže prebiehať nepriamo prostredníctvom distribučnej siete dealerov, alebo priamo, Family G ak je zákazník určené priamo na spoločnosť v dôsledku reklamy, alebo FamilyG takzvaný slovo z úst, je často odmenená a podporované na provízie.

Existuje mnoho marketingových systémov z Family G, ktorý videl ich vývoj v priebehu minulého storočia s príchodom multi-level marketing FamilyG alebo sieťového marketingu a internetu na kombináciu týchto dvoch posledných dohromady: predaj on-line dnes má značné význam a my sme videli šíreniu rôznych affiliate programov, ktoré niekedy nie sú len dostať zaplatené za uskutočnený predaj, ale aj tým, dosiahnuť ľudia, ktorí sú v súvislosti s vzťah siete

Stačí sa pozrieť na online predaj a Family G affiliate program, ako tento jav je bežný a aktuálna, a tak príde na internetový marketing, FamilyG ktorý sa netýka len on-line reklamy, ale aj lojalitu zákazníka prostredníctvom nástrojov, ako sú spravodajcu, vytvorenie prevádzku na ich stránky a všetky tieto systémy zamerané na zvýšenie on-line predaj prostredníctvom vyššej miery konverzie sa stanovia ako pomer medzi predajom a návštevy. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte Family G.